Działalność Ekos Poznań Sp. z o.o.EKOS jest polską firmą powstałą w 1987 roku prowadzącą swoją działalność na polu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Konsekwentna polityka inwestowania wypracowanych środków w najnowocześniejszy sprzęt i technologie pozwala poszerzać ofertę usług na coraz wyższym poziomie.

Filarem firmy jest zespół kompetentnych pracowników otwartych na zachodzące zmiany rynkowe i prawne. Jednym z priorytetów rozwojowych jest ustawiczne kształcenie pracowników, których wiedza jest gwarantem stałego rozwoju.

Firma wdrożyła jako pierwsza w branży Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Wprowadzenie systemu zarządzania uwzględniającego aspekty jakościowe zgodnie z normą, ISO 9001 oraz środowiskowe zgodnie z normą, ISO 14001 oznacza wyższą sprawność w działaniu, jest potwierdzeniem osiągnięcia w działaniach prośrodowiskowych poziomu europejskiego. Swoją ofertę firma kieruje do urzędów miast i gmin, zarządów dróg, centrów handlowych, koncernów paliwowych i zakładów produkcyjnych z terenu całego kraju

Zintegrowany System ZarządzaniaGaleria