Odbiór i utylizacja odpadów

Odbiór i transport odpadów:

  • niszczenie (utylizacja) odpadów poprodukcyjnych,
  • dostarczanie i obsługa urządzeń technicznych do gromadzenia odpadów, w tym: kontenerów,prasokontenerów, pojemników pras wielokomorowych i stacjonarnych,
  • świadczenie usług outsourcingowych wewnątrzzakładowej logistyki odpadami,
  • konsultacje w zakresie gospodarki odpadami z możliwością prowadzenia dokumentacji odpadowej,
  • zagospodarowanie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych,
  • unieszkodliwianie odpadów przemysłowych stałych i ciekłych,
  • odzysk surowców w ramach prowadzonych instalacji z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
  • niszczenie i utylizacja nieprzydatnych surowców i produktów pod nadzorem klienta
  • produkcja paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego i energetyki.

Zintegrowany System ZarządzaniaGaleria