Serwis i czyszczenie separatorów

Serwis i czyszczenie separatorów i osadników substancji ropopochodnych i tłuszczowych:

  • przeglądy serwisowe urządzeń podczyszczania ścieków,
  • przeglądy budowlane urządzeń podczyszczania ścieków,
  • czyszczenie zbiorników przemysłowych,
  • oczyszczanie wód zaolejonych.
Zintegrowany System ZarządzaniaGaleria