Czyszczenie i konserwacja kanalizacji

Czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowych, sanitarnych i ogólnospławnych:

  • wycinanie korzeni, betonów i innych przeszkód w kanałach metodą hydrodynamiczną,
  • zdalne usuwanie przeszkód w kanałach,
  • usuwanie przeszkód w kanałach przełazowych,
  • renowacja studzienek kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych,
  • miejscowe naprawy kanałów.


Inspekcja TV - monitoring

Ocena stanu technicznego instalacji:

  • inspekcja TV instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej z zapisem na nośnikach elektronicznych,
  • ocena stanu technicznego kanalizacji i urządzeń na niej zamontowanych przez specjalistów w zakresie inżynierii sanitarnej,
  • usuwanie przeszkód w kanałach przełazowych,
  • wycena wartości sieci kanalizacyjnych.

więcej...

Zintegrowany System ZarządzaniaGaleria