SERWIS SEPARATORÓW

serwis separatorów

Serwis i czyszczenie separatorów i osadników substancji ropopochodnych i tłuszczowych.

serwis separatorów

CZYSZCZENIE KANALIZACJI

czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie i konserwacja kanalizacji deszczowych, sanitarnych i ogólnospławnych.

czyszczenie kanalizacji

ODBIÓR ODPADÓW

odbiór odpadów

Odbiór i transport odpadów. Zagospodarowanie odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych.

odbiór odpadów